e-hvtd v2.0 (9175)

偕老 giai lão
♦Vợ chồng sống hòa thuận với nhau tới già.