e-hvtd v2.0 (9175)

偉觀 vĩ quan
♦Cảnh tượng lớn lao, tráng vĩ. ◇Ngô Mẫn Thụ : Kì văn thậm kì túng, hữu vĩ quan , (Dữ Tiểu Sầm luận văn phái thư ).