e-hvtd v2.0 (9175)

偃旗息鼓 yển kì tức cổ
♦Xếp cờ im trống. Đem quân đi ngầm, không để lộ hành tung.
♦Thu quân ngừng chiến. ◇Dương Sóc : Địch nhân đương vãn thượng tựu yển kì tức cổ, đào đắc vô ảnh vô tung , (Tây giang nguyệt 西, Tỉnh cương san tả hoài chi nhị ).
♦Tỉ dụ âm thầm chấm dứt hành động.
♦§ Cũng nói yểm kì tức cổ hay yển kì ngọa cổ .