e-hvtd v2.0 (9175)

信號 tín hiệu
♦Phù hiệu dùng thay ngôn ngữ (ánh sáng, làn sóng điện, âm thanh, động tác...) để truyền đạt mệnh lệnh, tin tức. ◎Như: kì hiệu , đăng hiệu .
♦Dấu hiệu cho thấy trước một hiện tượng nào đó sắp xuất hiện. ◇Lão Xá : Kê thanh tượng do thiên thượng lạc hạ lai đích nhất cá tín hiệu, tha tri đạo phong dĩ trụ liễu, thiên khoái minh , , (Tứ thế đồng đường , Ngũ nhất ) Tiếng gà gáy cũng giống như một thứ tín hiệu từ trời rơi xuống, nó biết rằng gió đã ngừng và trời sắp sáng.