e-hvtd v2.0 (9175)

信水 tín thủy
♦Sông Hoàng Hà tùy theo mùa dâng cao xuống thấp, như sau ngày lập xuân nước dâng cao một tấc, thì mùa hè mùa thu lên tới một thước, cứ mãi như thế không sai lệch, nên gọi là tín thủy .
♦Kinh nguyệt của đàn bà. ◇Liêu trai chí dị : Bất đồ tín thủy phục lai, toại chí phá giới nhi tái , (Hiệp nữ ) Không ngờ lại có kinh nên phải phá giới mà ăn nằm lần thứ hai.