e-hvtd v2.0 (9175)

信息 tín tức
♦Tiêu tức, âm tín. ☆Tương tự: tiêu tức . ◇Thủy hử truyện : Tống Giang đại hỉ, thuyết đạo: Chỉ hữu hiền đệ khứ đắc khoái, tuần nhật tiện tri tín tức , : , 便 (Đệ tứ thập tứ hồi) Tống Giang cả mừng nói: Chỉ có hiền đệ mới đi được mau, trong mười ngày sẽ có tin tức.