e-hvtd v2.0 (9175)

使者 sứ giả
♦Người phụng mệnh đi sứ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khiển sứ giả bố cáo thiên hạ, hữu công giả trọng gia thưởng tứ, tắc tứ hải tự thanh bình dã 使, , (Đệ nhị hồi) Sai sứ giả đi bố cáo thiên hạ, ai có công thì trọng thưởng ngay, như thế thì bốn bể tự khắc bình yên.