e-hvtd v2.0 (9175)

佳音 giai âm
♦Âm thanh hay đẹp. ◇Đỗ Tuấn : Hoàng li tri ẩm khiếp, Chi thượng tống giai âm , (Lạc mộc am đồng bồ đạo nhân xuyết mính ) Chim hoàng li biết uống thỏa thích, Trên cành đưa tiếng véo von.
♦Tin tức tốt đẹp, tin lành. ★Tương phản: ngạc háo . ◇Hồng Thăng : Vấn âm do, giai nhân quả hữu giai âm phủ? , ? (Trường sanh điện 殿, Đắc tín ).