e-hvtd v2.0 (9175)

作者 tác giả
♦Chỉ thợ, phu lao dịch. ◇Tùy Thư : Đốc dịch nghiêm cấp, tác giả đa tử , (Dương Tố truyện ) Thúc giục lao dịch gắt gao, các phu dịch nhiều người chết.
♦Người khai sáng. ◇Lễ Kí : Tác giả chi vị thánh, thuật giả chi vị minh , (Nhạc kí ).
♦Người có thành tựu lớn lao về một nghệ nghiệp.
♦Người sáng tác (thi ca, văn chương hoặc tác phẩm nghệ thuật). § Cũng gọi là tác gia .