e-hvtd v2.0 (9175)

作弊 tác tệ
♦Làm điều bất chính để thủ lợi, làm bậy. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ hứa nhĩ chủ tử tác tệ, tựu bất hứa ngã tác tình mạ? , (Đệ tứ thập tam hồi) Chỉ để cho chủ mày làm bậy, chứ không cho tao được làm ơn hay sao?