e-hvtd v2.0 (9175)

作孽 tác nghiệt
♦Gây tội, gây nợ, làm điều xấu ác mà rước lấy tai vạ. ◇Hồng Lâu Mộng : Lôi công lão da dã hữu nhãn tình, chẩm bất đả giá tác nghiệt đích , (Đệ lục thập hồi) Ông thiên lôi có mắt làm sao không đánh chết con quái ác này đi.