e-hvtd v2.0 (9175)

作福作威 tác phúc tác uy
♦Làm oai làm phúc, ý nói dựa vào quyền thế, khinh thị, lấn ép người khác.