e-hvtd v2.0 (9175)

作坊 tác phường
♦Xưởng thợ (thủ công nghệ). ◇Thủy hử truyện : Tái thuyết hữu Dương Hùng đích trượng nhân Phan Công, tự hòa Thạch Tú thương lượng, yếu khai đồ tể tác phường , , (Đệ tứ thập tứ hồi) Lại nói về Phan Công bố vợ của Dương Hùng cùng Thạch Tú bàn tính việc muốn mở lò lợn.