e-hvtd v2.0 (9175)

作合 tác hợp
♦Kết thành vợ chồng.
♦Làm môi giới.