e-hvtd v2.0 (9175)

作古 tác cổ
♦Làm ra người thiên cổ. Uyển từ để nói là chết. ☆Tương tự: khứ thế , thệ thế .
♦Không theo quy tắc có sẵn, tự làm ra thể lệ mới. ◇Cựu Đường Thư : Thượng viết: Tự ngã tác cổ, khả hồ? : , ? (Cao Tông kỉ hạ ) Vua nói: Tự ta tạo ra lệ mới, có được không?