e-hvtd v2.0 (9175)

佛法僧 phật pháp tăng
♦Chỉ đức Phật, giáo lí của Phật và các tu sĩ đạo Phật. Phật, tức là Tam bảo .
♦Tên loài chim, cũng gọi là tam bảo điểu , có giống ức xanh lam, có giống ức vàng sẫm, phân bố tại Tân Cương, Tây bộ và trong vùng Vân Nam Trung Quốc.