e-hvtd v2.0 (9175)

佛法 phật pháp
♦Giáo pháp của đức Phật. ◇Trương Tự Liệt : Thế truyền Hán Minh Đế Vĩnh Bình thập niên, Phật pháp thủy nhập Trung Quốc, phi dã , , (Chánh tự thông , Nhân bộ ).
♦Chỉ Phật sự, tức các việc tụng kinh, cầu cúng, cúng dường...