e-hvtd v2.0 (9175)

制憲 chế hiến
♦Đặt ra hiến pháp. ◎Như: chế hiến quốc đại đại biểu .