e-hvtd v2.0 (9175)

佚女 dật nữ
♦Người con gái đẹp. ◇Khuất Nguyên : Vọng Dao Đài chi yển kiển hề, kiến Hữu Tung chi dật nữ (Li Tao ) Nhìn về phía Dao Đài thấy ánh sáng long lanh hề, thấy người con gái đẹp ở đất Hữu Tung.