e-hvtd v2.0 (9175)

亡人 vong nhân
♦Người đã chết.
♦Người trốn chạy ra nước ngoài.
♦Tiếng để chửi mắng người khác.