e-hvtd v2.0 (9175)

亡命 vong mệnh
♦Sửa tên tuổi đi trốn tránh. ☆Tương tự: đào vong , độn tích .
♦Người đi trốn tránh.
♦Kẻ liều lĩnh làm điều phạm pháp, không kể tới mạng sống.