e-hvtd v2.0 (9175)

中暑 trúng thử
♦Bị nắng mà thành bệnh.