e-hvtd v2.0 (9175)

中年 trung niên
♦Tuổi khoảng bốn mươi, năm mươi.