e-hvtd v2.0 (9175)

中興 trung hưng
♦Đã suy rồi thịnh trở lại. ☆Tương tự: phục hưng