e-hvtd v2.0 (9175)

兆朕 triệu trẫm
♦Điềm báo trước, trưng triệu.
♦Hình trạng. ◇Quán Hưu : Đằng đằng ngột ngột bộ trì trì, Triệu trẫm tiêu ma chỉ tự tri , (San cư ).