e-hvtd v2.0 (9175)

仙子 tiên tử
♦Người tiên.
♦Người con gái cực đẹp.