e-hvtd v2.0 (9175)

仙方 tiên phương
♦Ngày xưa người ta tin rằng sau khi uống phương thuốc này có thể bay lên trời thành tiên, gọi là tiên phương . ◇Từ Ngưng : Thế thượng tiên phương vô mịch xứ, Dục lai Tây Nhạc sự tiên sanh , 西 (Kí Phan tiên sanh ).
♦Thuốc tiên. Tỉ dụ phương thuốc thần hiệu. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Chính đạo: Hữu lưỡng cá nhân trúng liễu tà, bất tri hữu hà tiên phương khả trị? : , ? (Đệ nhị thập ngũ hồi) Giả Chính nói: Có hai cháu bị ma quấy, không biết người có phương thuốc tiên nào chữa khỏi được không?