e-hvtd v2.0 (9175)

仙女 tiên nữ
♦Người con gái ở cõi tiên.
♦Hình dung người con gái cực kì xinh đẹp.
♦Tên sao. § Bắc Đẩu thất tinh .