e-hvtd v2.0 (9175)

仙丹 tiên đan
♦Thuốc tiên làm ra.
♦Thuốc vô cùng hiệu nghiệm.