e-hvtd v2.0 (9175)

仙宮 tiên cung
♦Cung điện của thượng đế trên trời. ◇Quán Hưu : Tận hướng thiên thượng tiên cung nhàn xứ tọa, hà bất khước từ thượng đế hạ hạ thổ, nhẫn kiến thương sanh khổ khổ khổ , , (Dương xuân khúc ).
♦Chỉ hoàng cung. ◇Trang Quý Dụ : Mạc luyến lô biên túy, Tiên cung đãi thị lang , (Tống Thôi lang trung vãng sứ tây xuyên hành tại 使西).