e-hvtd v2.0 (9175)

仙班 tiên ban
♦Hàng lớp những vị tiên trên trời. ◇Nho lâm ngoại sử : Tiểu đệ tuy niên thiếu, lãng du giang hồ, duyệt nhân đa hĩ, tòng bất kiến tiên sanh châu huy ngọc ánh. Chân nãi thiên thượng tiên ban , , , . (Đệ nhị thập cửu hồi).
♦Triều ban. § Ngày xưa các quan viên, khi triều kiến nhà vua, phân chia xếp hàng theo quan phẩm vị thứ. ◇Hoàng Đình Kiên : Kim ngọc đường trung tịch mịch nhân, Tiên ban thì đắc cộng triều chân , (Đồng Tử Chiêm vận họa Triệu Bá Sung Đoàn Luyện ) Trong nhà giàu sang người vắng lặng, Khi triều ban (triều kiến nhà vua) đều cùng được triều chân (đạo gia tu luyện dưỡng tính hay Phật gia tọa thiền).