e-hvtd v2.0 (9175)

上壽 thượng thọ
♦Trăm tuổi.
♦Tuổi 90 trở lên.
♦Chúc thọ.