e-hvtd v2.0 (9175)

上帝 thượng đế
♦Trời, thiên đế.
♦Vua, quân vương, đế vương. ◇Hậu Hán Thư : Khoảnh văn thượng đế chấn nộ (Lí Ưng truyện ) Vụt chốc nghe nhà vua nổi giận đùng đùng.
♦Thiên chúa (trong cơ đốc giáo).