e-hvtd v2.0 (9175)

乘風破浪 thừa phong phá lãng
♦Thuận gió rẽ sóng tiến tới. ◇Tống Thư : Khác thiểu thì, Bỉnh vấn kì chí. Khác đáp viết: Nguyện thừa trường phong phá vạn lí lãng , . : (Tông Khác truyện ).
♦Tỉ dụ có chí hướng cao xa, khí phách hùng mạnh, hăng hái tiến tới.