e-hvtd v2.0 (9175)

刺客 thích khách
♦Kẻ ám sát người khác.
♦Tên khác của mai côi .