e-hvtd v2.0 (9175)

三國 tam quốc
♦Ba nước phân lập Ngụy , Ngô , Thục hồi cuối đời Hán (220-280).