e-hvtd v2.0 (9175)

三光 tam quang
♦Gọi chung mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. ◇Ban Cố : Thiên hữu tam quang nhật nguyệt tinh, địa hữu tam hình cao hạ bình , (Bạch hổ thông , Phong công hầu ) Trời có ba sáng: mặt trời, mặt trăng và sao, đất có ba hình: cao, thấp và bằng.
♦Chỉ ba sao Phòng , Tâm .