e-hvtd v2.0 (9175)

三關 tam quan
♦Gọi chung ba cửa ải thời xưa. § Bao gồm tên ba cửa ải khác nhau, tùy theo địa phương hoặc triều đại.
♦Chỉ ba bộ phận quan trọng trên thân người. Có nhiều thuyết khác nhau: (1) Tai, mắt, miệng. (2) Miệng, chân, tay.
♦Riêng chỉ hạ đan điền .
♦Danh từ đông y, còn gọi là tam chỉ quan , tức phong quan , khí quan , mệnh quan .