e-hvtd v2.0 (9175)

三角形 tam giác hình
♦Hình ba góc.