e-hvtd v2.0 (9175)

三板 tam bản
♦Thuyền nhỏ, ghép bằng ba tấm ván.