e-hvtd v2.0 (9175)

再世 tái thế
♦Hai đời. ◇Vương An Thạch : Tái thế gia ư Hàng Châu chi Tiền Đường (Quý Trì chủ bộ 簿).
♦Ra đời lại, sống lại lần nữa. ◇Côn Khúc : Na Huống Chung thị hữu danh đích Bao Công tái thế, túc trí đa mưu, lệ hại vô bỉ , , (Thập ngũ quán , Đệ lục tràng ).