e-hvtd v2.0 (9175)

丑時 sửu thời
♦Giờ sửu , tức từ 1 tới 3 giờ khuya.