e-hvtd v2.0 (9175)

册府 sách phủ
♦Nơi cất giữ giấy tờ sách vở của triều đình thời xưa.
♦Cũng viết là .