e-hvtd v2.0 (9175)

冠蓋 quan cái
♦Mũ và lọng. Quan lại đội mũ và đi xe có lọng, chỉ người sang trọng và có địa vị. ◇Bào Chiếu : Quan cái tung hoành chí, Xa kị tứ phương lai , (Đại phóng ca hành ) Mũ lọng ngang dọc đến, Xe ngựa bốn phương lại.