e-hvtd v2.0 (9175)

伏龍鳳雛 phục long phụng sồ
Phục long là con rồng nằm, phụng sồ là con phượng non. Chỉ người tài chưa xuất đầu lộ diện. Người đời Tam Quốc gọi Gia Cát Luợng phục long và Bàng Thống phụng sồ.