e-hvtd v2.0 (9175)

伐鼓 phạt cổ
♦Đánh trống. ◇Thi Kinh : Phạt cổ uyên uyên, Chấn lữ điền điền , (Tiểu nhã , Thải khỉ ) Đánh trống tùng tùng (để quân sĩ tiến tới), Lui quân trở về thanh thế lớn mạnh.