e-hvtd v2.0 (9175)

冤苦 oan khổ
♦Oan khuất thống khổ. ◇Hán Thư : Bần cùng cô nhược, oan khổ thất chức , (Đổng Trọng Thư truyện ).