e-hvtd v2.0 (9175)

二等 nhị đẳng
♦Hai cấp bậc.
♦Hạng nhì. ◎Như: nhị đẳng thương chỗ hạng nhì (trên tàu, trên máy bay...).