e-hvtd v2.0 (9175)

一息 nhất tức
♦Một hơi thở ra. Nghĩa bóng: Khoảng thời gian rất ngắn.