e-hvtd v2.0 (9175)

入理 nhập lí
♦Hợp lẽ, hợp với sự lí. ◎Như: nhập tình nhập lí .
♦Thấu hiểu giáo lí Phật giáo.